Onze diensten

Van Bakel Re-integratie kan op allerlei manieren met uw vraag aan de slag gaan. Afhankelijk van uw situatie en behoefte zijn dit de mogelijkheden: 

Arbeidsdiagnostisch onderzoek

Doel: helderheid en inzicht krijgen in de problematiek en mogelijkheden van de werknemer. In veel situaties is het namelijk voor de werkgever, maar ook voor de werknemer zelf, niet duidelijk wat de daadwerkelijke arbeidscapaciteiten zijn. Wat kan iemand wel en niet? Wat zijn sterke kanten en waar liggen iemands grenzen? Wat is haalbaar binnen de functie? Kan iemand nog (bij)leren?

Inzet: door middel van specialistische onderzoeken ontstaat een duidelijk beeld van de arbeidscapaciteiten (lichamelijk en cognitief).

Re-integratie

Doel: duidelijkheid verschaffen over geschiktheid voor de huidige functie. Is het werk eventueel geschikt te maken? Of is ander passend werk beschikbaar? Wat is nodig om tot de beste oplossing te komen?

Inzet: diverse instrumenten kunnen ingezet worden om tot de beste oplossing te komen. Mogelijkheden zijn: gericht arbeidsdeskundig onderzoek, begeleiding/coaching van werkgever en werknemer, hulp bij het vinden van een passende baan, het aanleren van nieuwe taken op de werkvloer, hulp bij ontwikkelen van vaardigheden en aanpassen van de werkomgeving.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Doel: beoordelen en adviseren over de geschiktheid van werknemer in het eigen werk, aangepast werk of ander werk, bij eigen werkgever of ergens anders.

Inzet: het vormen van een totaalbeeld over de arbeidscapaciteiten van de medewerker, de eisen die een functie aan een werknemer stelt, de mogelijkheden binnen en buiten het bedrijf enzovoorts. Het totaalbeeld leidt tot een goed en bruikbaar arbeidsdeskundig oordeel en advies.

Voorlichting en advies over wet- en regelgeving

Doel: werknemer en werkgever inzicht geven in en adviseren over de financiële en juridische gevolgen van diverse scenario’s (bv. re-integratie, werkaanpassing, arbeidsongeschiktheid). Wat zijn de rechten en plichten? Welke rol speelt de Wet Verbetering Poortwachter en de WIA? Hoe worden de belangen van alle partijen het beste gediend?

Inzet: door het geven van heldere informatie, duidelijkheid en praktische adviezen kunnen alle betrokkenen daadwerkelijk vooruit. Hierdoor komt een concreet toekomstperspectief sneller in beeld.

Werkplekonderzoek

Doel: knelpunten in werk op de werkplek onderzoeken en komen tot passende, concrete oplossingen.

Inzet: het in kaart brengen van de arbeidsomstandigheden zoals werktaken, werkplek, werkwijze, werkdruk en werktijden, waardoor de knelpunten concreet worden. Een brede kijk als sleutel tot passende oplossingen.

Workshops

Doel: werknemers inzicht verschaffen in de risico’s die het werk met zich mee kan brengen. Na afloop weten zij wat ze zelf kunnen doen om fit en gezond aan het werk te blijven.

Inzet: praktische, interactieve groepsvoorlichting op de werkplek. Geen droge stof, maar helder, concreet en prikkelend. Gericht op de eigen verantwoordelijkheid van werknemers. Kan naar wens gecombineerd worden met een efficiënte werkplekobservatie en persoonlijk advies aan de betrokken medewerkers.

Jobcoaching

Doel: aan het eind van een geslaagd jobcoachtraject kan de werknemer zijn (nieuwe) werk of taken zelfstandig uitvoeren. 

Inzet: door middel van een persoonlijk trainings- of inwerkprogramma en begeleiding op de werkvloer leert de werknemer zijn (nieuwe) werk of taken onder de knie te krijgen. 

Brein@work

Hersenletsel is aan de buitenkant vaak onzichtbaar. Maar de gevolgen voor iemands functioneren, kunnen heel groot zijn. Dit uit zich ook vaak op de werkplek. Soms snel merkbaar, en dan is het goed daar direct op in te spelen. Bij anderen komt het pas na jaren aan het licht. Bijvoorbeeld als iemand andere of extra taken krijgt. Het lukt de medewerker dan niet meer om het tempo bij te houden, zich voldoende te concentreren of een nieuwe werkwijze onder de knie te krijgen. Het kan ook zijn dat iemands gedrag verandert. Dit alles kan leiden tot irritatie bij collega’s, minder presteren en slechte beoordelingen. Soms lopen mensen helemaal vast en is sprake van een verstoorde werkrelatie.

Wij zijn gespecialiseerd in arbeidsdiagnostiek, re-integratie en inkomensvragen bij niet-aangeboren hersenletsel. Lees hier meer over deze specifieke dienstverlening.

Meer weten?

Heeft u belangstelling voor een van onze diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Van Bakel Re-integratie maakt gebruik van functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. We slaan anoniem statistieken op in Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Voor meer informatie zie onze privacyverklaring.