Nieuwe Arbowet: alles op orde?

Geplaatst door Vivian van Bakel op 15-06-2017

1 juli aanstaande is het zover: de nieuwe Arbowet gaat in! In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal.

Wat verandert er precies?

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

1. Basiscontract

Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion.

2. Open spreekuur

In de nieuwe Arbowet moet de werkgever ervoor zorgen dat de werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk, ook als de werknemer nog niet verzuimt of klachten heeft.

3. Vrije toegang werkvloer

Daarnaast moet de bedrijfsarts ook iedere werkplek kunnen bezoeken om zo het bedrijf beter te leren kennen.

4. Second opinion

Indien de werknemer twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies, kan de werknemer een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen.

5. Adviesrol bedrijfsarts

In de nieuwe Arbowet staat preventie nog meer centraal.Zo wordt aangegeven dat de bedrijfsarts de werkgever moet adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken van de werknemers.

6. Melden beroepsziekten

Het basiscontract stelt nu dat de bedrijfsarts beroepsziekten moet kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en hier dus ook tijd aan moet kunnen besteden.

7. Klachtenprocedure

Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben zodat een werknemer een klacht kan indienen.

8. Duidelijkere rol preventiemedewerker

Elk bedrijf moest al ten minste één werknemer aanwijzen als preventie-medewerker.

9. Grotere medewerkersbetrokkenheid

Met de instemming op de persoon en de positie van de preventiemedewerker krijgt de OR meer betrokkenheid bij het arbobeleid.

10. Toezicht en handhaving

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid ( Inspectie SZW) krijgt meer mogelijkheden om werkgevers, arbodienst-verleners en bedrijfsartsen sancties op te leggen bij het niet naleven van de regelgeving en het basiscontract.

Is uw bedrijf klaar voor de veranderde Arbowet? Lees de factsheet voor een uitgebreider overzicht van de veranderingen en links naar andere relevante informatie.

Factsheet nieuwe arbowet, 2017

Terug naar nieuws

Van Bakel Re-integratie maakt gebruik van functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. We slaan anoniem statistieken op in Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Voor meer informatie zie onze privacyverklaring.