Specialisaties en kwaliteit

Van Bakel Re-integratie heeft zich door middel van aanvullende scholing en jarenlange ervaring op een aantal gebieden gespecialiseerd:

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Hersenletsel is aan de buitenkant vaak onzichtbaar. Maar de gevolgen voor iemands functioneren, kunnen heel groot zijn. Dit uit zich ook vaak op de werkplek. Soms snel merkbaar, en dan is het goed daar direct op in te spelen. Bij anderen komt het pas na jaren aan het licht. Bijvoorbeeld als iemand andere of extra taken krijgt. Het lukt de medewerker dan niet meer om het tempo bij te houden, zich voldoende te concentreren of een nieuwe werkwijze onder de knie te krijgen. Het kan ook zijn dat iemands gedrag verandert. Dit alles kan leiden tot irritatie bij collega’s, minder presteren en slechte beoordelingen. Soms lopen mensen helemaal vast en is sprake van een verstoorde werkrelatie.

Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring met de vragen en behoeften van werknemers en werkgevers die te maken hebben met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Wij zetten specifieke deskundigheid op dit gebied in bij de arbeidsdiagnostiek, re-integratiebegeleiding en advisering over inkomensvraagstukken. Lees hier meer over ons gespecialiseerde dienstverleningspakket rondom NAH. 

Wij maken onderdeel uit van het Multidisciplinair Eerstelijnsnetwerk, het CVA Netwerk Eindhoven-De Kempen en het NAH Netwerk Zuidoost Brabant.  

Multiple Sclerose

De diagnose MS betekent niet meteen dat iemand moet stoppen met werken. Wel komen vragen op als 'Hoe zorg ik dat ik het werk volhoud?', 'Hoe kan ik slim omgaan met mijn beperkte energie?', 'Hoe kunnen we rekening houden met iemand die minder snel werkt, minder goed kan onthouden en minder snel leert?', 'Wat vertel ik over mijn ziekte tijdens een sollicitatiegesprek?', 'Welke aanpassingen zijn nodig om iemand aan het werk te houden?' veelgehoorde vragen van mensen met MS, hun werkgevers, bedrijfsartsen of andere betrokkenen.  

Met onze kennis van MS en arbeid adviseren en begeleiden wij werknemers, werkgevers, werkzoekenden en overige betrokkenen, zoals bedrijfsartsen en UWV. Dit doen we bij (dreigend)verzuim, re-integratie en vragen over wet- en regelgeving. Denk aan een goed arbeidscapaciteitenonderzoek, praktisch advies over werkaanpassingen, WIA-ondersteuning en voorlichting/advies over de financiële en juridische gevolgen van diverse scenario's. Lees hier meer over onze specifieke dienstverlening rondom niet-aangeboren hersenletsel, waar ook MS onder valt. 

Wij werken goed samen met zorgverleners rondom MS, zoals de neurologen en MS verpleegkundigen van het Catharina ziekenhuis in Eindhoven, het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven en Veldhoven en het Sint Anna ziekenhuis in Geldrop. Daarnaast zijn wij aangesloten bij MS Zorg Nederland, een netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met MS.

Chronische pijn/vermoeidheid

Ruim 20% van alle Nederlandse werknemers heeft last van chronische pijn. Onze deskundigen coachen deze mensen in het omgaan met hun chronische pijn en/of vermoeidheidsklachten. Energie- en pijnmanagement zijn onderdeel van de coaching. De manier waarop iemand zijn chronische pijn- en/of vermoeidheidsklachten zelf kan beïnvloeden speelt een belangrijke rol (gedrags-cognitieve therapie). Door onze specifieke scholing op dit gebied kunnen we werknemers heel gericht en praktisch adviseren en ondersteunen. 

Voor werkgevers en bedrijfsartsen is het vaak een hele klus goed zicht te krijgen op de daadwerkelijke belastbaarheid en daarmee inzetbaarheid van mensen met chronische pijn en vermoeidheid. Onze werkwijze gaat uit van een integrale aanpak van de klachten en gevolgen. Met als doel het voorkomen van uitval óf - wanneer iemand uitgevallen is - een snelle en duurzame re-integratie. Jarenlange ervaring leert dat deze aanpak werkt! 

Ziekte van Parkinson

Wie te horen krijgt dat hij de ziekte van Parkinson heeft, hoeft niet meteen te stoppen met werken. Als werknemer en werkgever tijdig ondersteund en geadviseerd worden, is het vaak mogelijk om werkuitval te voorkomen of uit te stellen. Wij brengen goed in kaart wat het werk inhoudt, binnen welke omstandigheden taken moeten worden uitgevoerd en wat de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer zijn. Vaak kunnen we (eenvoudige) oplossingen voorstellen waarmee werknemer en werkgever goed vooruit kunnen. Ook bij een aanvraag in het kader van de WIA, ondersteunen wij graag.
Lees hier meer over onze specifieke dienstverlening rondom niet-aangeboren hersenletsel, waar ook de ziekte van Parkinson onder valt .

Al vele jaren zijn wij gespecialiseerd in het begeleiden en ondersteunen van mensen met de ziekte van Parkinson. Niet voor niets maken we deel uit van ParkinsonNet Eindhoven. We werken goed samen met de zorgverleners  rondom Parkinson, zoals neurologen en Parkinson-verpleegkundigen van het Catharina ziekenhuis in Eindhoven en het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven en Veldhoven.

Reuma

We begeleiden veel mensen met verschillende vormen van reuma. Denk aan reumatoïde artritis, artrose, jicht en de ziekte van Bechterew. Belangrijk hierbij is het vinden van een juiste balans tussen beweging en rust en het aanleren van de juiste werkhouding en gewrichtsbeschermende principes. Ook het zo nodig aanpassen van de werkzaamheden en werkplek verdient aandacht. Vaak komen we via een werkplekonderzoek en coaching op de werkvloer tot de juiste oplossingen en gewenste werksituatie. 

Onze deskundigen werken samen met het Handencentrum in de regio en met reumatologen van onder andere het Regionaal Reumacentrum in Eindhoven.  

Klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat

Lichamelijke klachten zoals rugpijn en pijn in de arm/nek/schouder (RSI, CANS) kunnen het werk fors belemmeren. Met behulp van een werkplekonderzoek brengen wij de werktaken, werkplek en werkwijze van de werknemer in kaart. Er ontstaat een duidelijk beeld van de knelpunten die de klachten veroorzaken dan wel in stand houden. We formuleren praktische, concrete oplossingen en geven zo nodig training op de werkvloer. Bijvoorbeeld voor het aanleren van de juiste werkhouding. Maar ook voor het gebruik van hulpmiddelen zoals een aangepaste muis of toetsenbord, of een tilhulpmiddel.

Voor alle beroepen, branches en sectoren

Werknemers en werkgevers in allerlei functies en uit verschillende branches/sectoren maken gebruik van onze deskundigheid. Of u nu beeldschermwerker of productiemedewerker bent, een managementfunctie bekleedt of werkzaam bent in het onderwijs, de kinderopvang, zorg of de bouw: wij zijn er voor u!

Individueel en in groepsverband

Wij spelen zo flexibel mogelijk in op uw vragen, wensen en behoeften. Daarom bieden wij zowel individuele (maatwerk)diensten als groepsvoorlichtingen en groepstrainingen.

Kwaliteit

Om onze kwaliteit op het hoogste niveau te houden, leggen we de lat hoog. Onze deskundigen worden voortdurend bij- en nageschoold. Zij beschikken allemaal over een groot netwerk en over de juiste beroepserkenning, registraties en certificeringen. 

  • Onze werk- en re-integratiedeskundigen zijn als ergotherapeuten geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici en gecertificeerd in onder andere Melba, PRPP en Fysibel. Zij zijn geschoold in Motivational Interviewing, cognitieve gedragstherapie en health counseling. Daarnaast participeren ze in samenwerkingsverbanden zoals MS Zorg Nederland, ParkinsonNet en het CVA Netwerk.
  • Onze arbeidsdeskundige is opgenomen in het register van de SRA (Stichting Register Arbeidsdeskundigen) en tevens jurist.

Van Bakel Re-integratie maakt gebruik van functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. We slaan anoniem statistieken op in Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Voor meer informatie zie onze privacyverklaring.